Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren polku

Huoli lapsesta herää

Arjen tukitoimet

Mistä saan apua ja tukea

Tuen tarpeen arviointi

Tukitoimet ja ohjaus arjessa

Seuranta ja jatkosuunnitelma

Lisätuki sosiaali- ja terveyspalveluissa

Neuropsykiatriset palvelut

Monialainen yhteistyö

Lisätutkimukset ja mahdollinen diagnosointi

Kuntoutus, seuranta ja jatkosuunnitelma

Lisätuki erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidon palvelut

Monialainen yhteistyö

Lisätutkimukset ja mahdollinen diagnosointi

Kuntoutus, seuranta ja jatkosuunnitelma